Christ My Song-Logo
Gud er min sang - Guds magt og forsyn (Gellert/Heilmann/Rüegg) - noderne

Christ My Song - Danish hymns

Here you may find links to 175 Danish hymns, spiritual songs and hymn-translations by Kingo (1), Brorson (3), Lund (11), Grundtvig (3), Ingemann (3), Timm (13), Reventlow (105), Heilmann (34) and others (2), together with my music.

l A l B l D l E l F l G l H l I l J l K l L l M l N l O l P l R l S l T l U l V l Ø l Å l

A
Ak, atter stråler solen klar
Ak Herre, hvilket brud
Ak, hvilken marter, hvilken plage
Alle er et held beskikket
Alting tjener dem til gode
A B C
B
Befal du dine veje
Betænk, min ånd, den høje sag
Bevar i mig, o Gud, en hellig længsel
Bliv hos ham med trofast hjerte
Bliv hos mig, kære Herre Krist
Bort med al trøst, som ej består
A B C
D
Den dag er og forbi, og denne del af livet
Den glæde lad mig dog bekende
Den kristnes rette ordensbånd
Den, som ej holder Herrens ord
Det er den dag, som Gud har skabt
Det er en liden tid
Det er vinter: I naturens rige
Det kan ej bedre være
Dig, dig al ros og ære tilhører
Dig takker jeg i dag for livet
Din er jeg, Gud, i døden som i livet
Din godhed ej nok prises kan
Din salighed ej at forspilde
Din stemme kan jeg høre
Du forgæves søger i dit indre
Du klager, – du som her i live
Du min Herre Gud
Du, om hvem med hellig længsel
Du rige Herre Gud
Du skønne lilje, hvid og skær
Dybt bøjer sig min sjæl for Gud
A B C
E
Ej skal mig fortryde
En herlig lod os venter alle
En pilgrim drager ud på fart
En stille engel drager
En velstand uden lige
"End er ej min time kommen!"
Enhver, som bor i den Almægt'ges skygge
Er Kristus kirkens Frelsermand
Er vor vej end nok så lang
Et herligt digt jeg kender
Ét hjerte kun i brystet bar
Et saligt hus, som dig har til sig taget
Et sind, o Gud! i kors og modgang villig
A B C
F
For dig, o Gud! for dig jeg haver syndet
Fra livets korte prøvedage
Fra Oliebjerget bølger
Fuldbragt har dagen nu sit løb
A B C
G
Glad nyder jeg din skænk, o Gud
Glæd dig over jordens ynde
Græder ej for Jesu smerte
Gud er med os, når dagen viger
Gud er min sang
Gud er min trøst
Gå nu hen og grav min grav!
A B C
H
Halleluja! jeg har min Jesus funden
Hastig min livs tid forgår
Her Herrens barn og arving hisset
Herre, dagens arbejd og dens møje
Herre! hvo fatter dig?
Herre, ondt tålmodigen at lide
Herrens stad står mægtigt grundet
Hilsen eder, I som kække
Himmel, er du her på jorden!
Hjælp mig, o Gud, at prise din godhed og
Hos min Jesus vil jeg blive
Huser nu mit bryst
Hvad du i Herren gør, vil held dig bringe
Hvad er jeg, Gud! hvad er jeg dog
Hvad hjalp det mig, algode Gud!
Hvad vil jeg mig bedrøve?
Hvem vil kærligt sig forbarme
Hvi græde mine kære
Hvo siger: se! jeg elsker Gud
Hvo, som vil høre Herrens Ord
Hvor du, min Gud, mig føre vil
Hvor er dog aftenen stille
Hvor er jeg – Gud! jeg ser din magt
Hvor fylder det vort sind med glæde
Hvor herligt, når den hårde strid får ende
Hvor salig er min sjæl, når den
Hvor stor er dog Guds godheds ære!
Hvor trygt er mennesket, det støv!
Hærskarernes højlovet Gud!
Højpriset vorde Gud af dig
A B C
I
I trofast, inderlig forening
I østen stiger op den gyldne morgen
Igennem nat og trængsel
Isra'ls Vogter, du betrygge
A B C
J
Jeg er så lykkelig hos Gud
Jeg i nøden ej forsagt vil være
Jeg kommer for din nådes dør
Jeg livets gode dage
Jeg med mit hus, jeg er bered
Jeg tror, og derfor siger jeg
Jeg ved, at salig vil jeg blive
Jeg ved du lever, Jesus Krist!
Jesus lever, og jeg med
A B C
K
Klynke og klage
Kristus, som i dødens dale
Kun Gud er stor
A B C
L
Lad mig på den grund med fasthed bygge
Lad min sang på tonens vinge
Livets Ord, du rene kilde
Lover Herren, han er nær
A B C
M
Mangen gang i glædesstunden
Menneskenes Frelser!
Min første følelse og pligt
Min Herre Gud, hvis gode hånd
Min længsel, al min lyst er Gud
Min skæbne står i Jesu hånd
Mit hjerte slår med glade slag
A B C
N
Når klokken slår for sidste gang
A B C
O
O du Fader for os alle
O du, som er min sjæl så kær
O du, som lyset bringer
O du, som os velsigner
O Faderhånd, som mig så trofast førte
O Gud! du som mig livet
O Gud, min Gud!
O Gud, min Gud, sådan som dig
O Gud, min Gud! ved hvem jeg er i live
O Gud min kære Fader hør!
O Gud, mit ønske ej
O Jesu Krist! jeg takker dig
O Jesus Kristus, frelser kær
O kom, du Gud for sandhed
O, lykkeligt det hjerte
O, min sjæl, den er så tom
O min sjæl! sig hvorpå grunder
O måtte jeg kun her i live
O sjæl! vær stille i din Gud
O tag det hen, du gode Gud
O tanke! som oplive må
O vid, det er ej vanskeligt
Op, tillav dig!
A B C
P
Priser genløste vor Gud! vor frelsning han fuldendte!
På Gud og ej på min forstand
På himlen skyer trække
På Jerusalem det ny
A B C
R
Rask tiden flyer, og snart du stander
A B C
S
Se, alt vintren er forgangen
Se dog, hvor den gode Fader
Sjælens hjemstavn er i himlen
Skal din fordærvet sjæl til hellig dyd forfremmes
Skønne jord, du rige klode
Slet kan os verden kun betrygge
Sorrig og elendighed
Spørg mig ikke, hvi jeg sørger
Stakkels barn, i sorgens nat
Stem op en sang om døden
Stille, kærligt ved dit rige hjerte
Synes det i kors og pine
Strålende i lyse zoner
Så håber jeg med stadigt mod
Så kom, forønskde ... - Dog for min Jesu ...
A B C
T
Til den stund vi ret os glæde
Til himlene rækker din miskundhed, Gud!
Tit bliver livet øde
Tit klager du, hvor tungt det er
Troens Ånd, som giver styrke
A B C
U
Under dine vingers skygge
A B C
V
Ved graven stå vi stille
Vel brænder sjælevunden
Vel os, vor Fader har os kær
Ven, drag ud til Herrens ære
Vend dog om, o kom tilbage
Vi have, ført af Herrens hånd
Vig fra mig, onde frister!
Vi takke dig, vor Frelser kær
Vor Herres Jesu mindefest
Vorherre kender sine
Vær selv, o Gud, min støttestav
A B C
Ø
Øde var og tyst og stille
A B C
Å
Årsag har I vel at fryde
A B C