Christ My Song-Logo
Hymn score of: Behåll hos mig båd' lust och kraft att söka - Plantan, av Gud planterad? (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1461

Behåll hos mig båd' lust och kraft att söka - Plantan, av Gud planterad? (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Plantan, av Gud planterad.

1. Behåll hos mig båd' lust och kraft att söka
  ditt rike först och främst och din rättfärdighet,
och ångerns tåreflod hos mig föröka,
  och vattna mig på nytt, när törsten bränner het!
Mig ovännen med ogräs översållat.
O, rensa mig, fast jag det själv förvållat!
  Det lända skall din kärlek blott till pris,
  att ej i förtid dör ett frö från paradis! PDF - Midi

2. Din andes fläkt det är, att blomstret spirar.
  För himlens örtagård du utsår livets säd.
En mästar öm, du halm om stängeln virar,
  att den av köld och frost ej vissnar, klen och späd,
Jag vet, du ock på mig i kärlek tänker,
som himlen själv sin dagg på gräset stänker.
  Dig tackar jag, och riktar, fast i lönn,
  till dig om hälsa, kraft och riklig frukt min bön.

3. Ur synd och värld och list du själv mig tagit,
  mig stänkt med nådens dagg och lyst mig med ditt ljus,
ur mången storm mig sakta frälst och dragit
  från världens stoj och larm till friden i ditt hus.
Du lärt mig så min litenhet besinna,
med ödmjukt tack din godhet mig påminna.
  Ack tag mig helt uti din tukt och vård,
  att jag må bära frukt åt dig uti din gård!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 51-52.
Translated from the German Erhalt in mir den Lebenstrieb, das Sehnen - Die Pflanze von Gott gepflanzt
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi