Christ My Song-Logo
Hymn score of: Så håber jeg med stadigt mod - Forsikring om Guds nåde (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1877

Så håber jeg med stadigt mod - Forsikring om Guds nåde
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

Forsikring om Guds nåde.

1. Så håber jeg med stadigt mod
en nådig Gud ved Kristi blod;
  hos Gud jeg håber livet.
Han, vor Gud, gav forsoning sted,
og har mig ret til salighed
  udi sin Søn selv givet. PDF - Midi

2. O lykke af unævnlig art!
i dig, Gud, i din nåde part,
  i himlen part at have!
I hiertet ren ved troen dig
at elske og forsikre sig
  om din Ånds nådegave!

3. Dit Ord, dit Ord til salighed,
det virker himmelsk sjælefred,
  når vi det tro bevare;
det trøster os i livets nød,
det livets rolighed gør sød,
  og styrker os i fare.

Ophold i mig, o Gud, min trøst!
altid min tro på dit Ords røst,
  for dit navns skyld og ære.
Lad det her lyse for min fod!
Lad det forny min hjerterod!
  Lad det min døds trøst være!

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 92.
Translated from the German So hoff ich denn mit festem Mut - Versicherung der Gnade Gottes
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi