Christ My Song-Logo
Bernhard Severin Ingemann, fra: Begtrup, Det danske Volks Historie i det 19. aarhundrede I, 298, 1917

Bernhard Severin Ingemann

Bernhard Severin Ingemann (1634-1703) has written many fine hymns in Danish, three of which you may find here:

l I l L l T l

I
Igennem nat og trængsel
A B C
L
Lover Herren! han er nær
A B C
T
Til himlene rækker din miskundhed, Gud! - Den Miskundelige
A B C