Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vad sörjer du så svåra? (Johann Heermann/Jakob Arrhenius/Johan Olof Wallin/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1600

Vad sörjer du så svåra? (Johann Heermann/Jakob Arrhenius/
Johan Olof Wallin/Johannes Thomas Rüegg)

Vad sörjer du så svåra?

1. Vad sörjer du så svåra?
  Vi skall så djupt, min själ,
en timlig nöd dig såra?
  Gud är Immanuel.
    På honom skall du tro:
med dig han väl så lagar,
som honom bäst behagar
    och länder dig till ro. PDF - Midi

2. Han aldrig övergiver
  den honom sig förtror.
Den honom trogen bliver,
  uti hans hägnad bor.
    Fast sällsamt synes gå,
dock låt dig ej förtryta:
han kan det snart förbyta,
    att allt dig gagna må.

3. På honom må du våga
  och vara vid gott mod.
Oändlig i förmåga
  han är och evigt god.
    Vad Herren nyttigt fann,
det kan ej någon hindra;
och våra smärtor lindra
    förmår allena han.

4. Fast motgångs vreda bölja
  dig ville sluka opp
och tunga dimmor hölja
  din himmel och ditt hopp,
    dig Gud dock hjälper fram:
han dimmorna skall fälla
i sinom tid och ställa
    för böljorna en damm.

5. Ty vill jag, Gud till ära,
  jämt vandra i hans lag
och endast det begära,
  vartill Gud har behag.
    Jag med Guds råd är nöjd,
Guds vilja är den bäste,
Gud är min borg, mitt fäste,
    i Gud är all min fröjd.

6. Giv, Gud, jag dig må ära
  av hjärtat all min tid,
ett värdigt lov dig bära
  och hugnas av din frid.
    I frestelsen giv mod,
giv tålamod i nöden,
giv saligt hopp i döden,
    o Fader, evigt god.

Jakob Arrhenius, Johan Olof Wallin,
i: Den Svenska Psalmboken, Malmö, 1929, nr 244.
Translated from the German Was willst du dich betrüben
of Johann Heermann.

            PDF - Midi