Christ My Song-Logo
Platzhalter

Christ My Song - Andliga Sånger - Swedish hymns

l A l B l D l E l F l G l H l I l J l K l L l M l N l O l P l R l S l U l V l Z l Ä l

A
Ack, drag din hand ej bort från mig!
Ack, Herre, vad har hänt
Ack salig, ack salig den själen, som tror
Aldrig ensam! O mitt hjärta
Alltid salig, om ej alltid glad
Ande, full av liv och styrka
Av dig själv du fåfängt lyckan söker
A B C
B
Bergen må vika och högarna falla
Befall i Herrens händer
Behåll hos mig båd' lust och kraft att söka
Beklaga och begråta
Bliv hos honom! Se hans hjärta
Blott en sorg det finnes
Bor Kristus genom tron uti mitt hjärta
A B C
D
De sina Herren känner
Den blev mig ej beskärd
Den gyllne morgonsol i öster flammar
Den mörka natten viker
Den port är trång och smal den stig
Det sjungs en sång, den sjungs av bruden
Det skrivet står, i forna dar
Det är visst ändå ej så svårt
Dig, Jesus, min dyraste Jesus, jag beder
Dig, o Gud, ske tack och ära!
Din, o Jesus, vill jag vara
Dit hän jag trår vid veckans slut
Du, som Israel bevarar
Du, som jag haft och haver kär
A B C
E
Ej för min skull fällen tårar
Ej i världens ångest vill jag klaga
En fridens ängel stilla
En gång min sista timma slår
En rikedom förutan like
En vän framför andra, min Frälsare huld
Ett barn i dag är oss givet
Ett tåligt sinne kräves visst
A B C
F
Fram en suck sig smyger
Frälsare för alla!
Fröjden eder uti Herran
Från Gud vill jag ej vika
Från Oljeberget skallar
För mig till den klippan höga
Förstår du rätt din smärta
A B C
G
Glädje utan Gud ej finnes
Glädjens åt de fagra marker
Gud ske lov, min vän han blivit!
Guds ord jag tror och glad utsår
Gå varsamt, min kristen, giv akt på din gång!
Gör du i Gud ditt verk, och du skall vinna
A B C
H
Hans röst jag hör och följer
Hemma, hemma få vi vila
Herre, du som sänder trösten
Herre, du, som utan like
Herre, föröka min tro och min kärlek!
Herre, jag beder
Herre, med kraft utav höjden bekläd mig!
Herre, mitt hjärta
Herre, samla oss nu alla
Hjärtans Jesus, i ditt hjärta
Hos Gud är idel glädje
Hur blir oss då, när Gud oss äntligt låter
Hur ljuvt det är att komma
Hur skall jag väl den känsla kalla
Hurtigt börjat, hälften vunnet!
Här kan mitt arma hjärta
Här stå vi tysta alla
Här uti världen en främling jag går
Hör, huru sången den klingar
A B C
I
I den natt, då du förråddes
I världen är så mörkt och kallt
A B C
J
Jag har en vän så huld, så mild, så tålig
Jag nu den pärlan funnit har
Jag och mitt hus, vi vilja visst
Jag sjunger helst om Jesus
Jag sjunger nu om seger
Jag tar emot, vad du beskär
Jag tänker dag och stunder
Jag vet, på vem jag tror och hoppas
Jag vill din lycka prisa
Jag ville lova och prisa
Jag älskar kvällens andaktstimma
Jesu lilla lamm jag är
Jesus, Jesus, gör mig stilla
Jesus, tag mitt arma hjärta
A B C
K
Klaga ej, mitt sorgsna barn
Känner du herden god
A B C
L
Livets ord, du rena källa
Lyft, min själ, ur jordegruset
Låg ej vägen mörk och öde
Låt mig på den fasta grunden vila
A B C
M
Mer helighet giv mig
Mig kläd i helig prydnad
Mig är en arvelott förunnad
Min Herre Gud, din trogna hand
Min själ, till nådens tron träd fram
Min vän är ljuv, min vän är mild
Misströsta ej, min själ! Gud gärna sig förbarmar
Mitt hjärta, fröjda dig
Mörk är vår levnad ofta
Mången fröjd åt dem, som lida
A B C
N
Nu andaktstimmen inne är
Nu sjunker sol så stilla
Nu sjunker solen i det blå
Nu vilja vi ej gråta
Nu är jag glad och hjärtligt nöjd
Nu är min träldom slut
Nu är vinterns tid förgången
När får jag skåda Jesus?
Närmare, o Jesus Krist, till dig!
A B C
O
O, att jag, o, att jag
O, du som oss välsignat
O, fadershand, som hittills mig ledsagat
O, Gud, du min Fader god
O, Herre, lär mig dina rätter!
O, hur kärleksfull, hur vänlig
O jag längtar att få komma
O Jesus, du fröjdar mitt hjärta
O Jesus kär
O Jesus, stärk min svaga tro
O, kom, all sannings anda
O min Jesus, låt mig skåda
O, mitt hjärta, det längtar till hemlandets frid
O, vilka plågor dig förtära!
Om Herren mig bjuder gå hit eller dit
A B C
P
Pröva mig, min Gud
På dunkel stig går Gud framåt
På Gud och ej på eget råd
A B C
R
Re'n solen har stigit i öster så skön
Rik välsignelse från Herran
Räds ej bekänna Kristi namn
A B C
S
Se, ljuset strålar åter opp
Se, tiden flyr. Alltmera nalkas
Sen, o sen Guds kärlek varma!
Sjung stilla! Sjung om döden
Snart är dagen all. Men du, o Herre
Som barn du skall en gång få vinna
Som moln, när det sig skockar
Spörj mig icke, vad jag saknar?
Stilla, ja, alltmera stilla
Stilla jag på dig vill akta
Stilla, o stilla
Stilla vid ditt kärleksrika hjärta
Strö ut kvistar! Bred ut kläder
Säg mig, du fagra lilja
Säll den som haver Jesus kär
Sällt är det hus, där dig man mottar gärna
Sörj för mig, o Fader, kär!
Så tag, o Gud, vad dig tillhör!
A B C
U
Upp min själ att Herren lova
Upp, psaltare och harpoton!
Ur stormarna ser jag
Uti världens larm och brus
A B C
V
Vad sörjer du så svåra?
Vad är, min broder, världens lycka?
Var är den vän, som överallt jag söker?
Varann vi funno, du och jag
Varför kiva vi på vägen
Varför sörja, varför klaga?
Vem är den sig så förbarmar
Vem är den stora skaran där
Vi kunna ej förtiga
Vi sökte väl ro, och vi sökte väl frid
Vi tacka dig för tid, som gått
Vi äro hans i livet och i döden
Vid dig, Jesu, vill jag bliva
Vid Jesu hjärta är min vilostad
Vik ej ur mitt hjärta
Vilken är den stora staden?
Vill du din Herre vara trogen
Vintern ren till våra bygder hunnit
Väl oss, att Fadren är oss huld
Vänden åter! Vänden åter!
Värdes, Jesu, mig allt bättre lära
Vår blick, o Jesu, till dig går
Vår umgängelse är icke
Vår vän till uppbrott redo står
Vårsol, vandra fram din bana
A B C
Ä
Ännu ej min stund är inne
Är det längtan stor
Är Gud i himlen för mig
Är ock stigen mörk och lång
A B C