Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vor Herres Jesu mindefest (Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 161

Vor Herres Jesu mindefest
(Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/
Johannes Thomas Rüegg)

Vor Herres Jesu mindefest.

1. Vor Herres Jesu mindefest
  den højtid er, som glæder bedst;
thi hvor han kommes ret i hu,
  lyslevende han er endnu. PDF - Midi

2. Vær, Jesus! da mit liv, min lyst,
  den skjulte perle i mit bryst!
Vær du min trøst, vær du min fred!
  Vær du mit lys, min salighed!

3. Et lys, som aldrig bliver slukt,
  en blomst, som altid sætter frugt,
en videnskab, som Gud kun ved,
  er livet i din kærlighed.

4. Den hilser mildt som morgenrød,
  den brænder klart som solens glød,
den døber støv med glædens dåb,
  den føder herlighedens håb.

5. Den føder hjertens-kærlighed
  til dig, som for os døden led,
den føder kundskab evig sand
  om livets lys og livets land.

6. Kun hvo som elsker, kender Gud
  og dig, hans hjertes sendebud,
hans Ord, hans billed og hans Søn,
  hans jævnlige i lys og løn!

7. Som Faderen, så ærer dig
  hvert englekor i himmerig;
og som du elskes her på jord,
  af støv opelskes engle-kor.

8. Så bryd da ud i fryderåb,
  du gamle tro! du unge håb!
og du, som ej af alder ved,
  du evig glade kærlighed!

9. I Jesu navn syng Jesu pris
  i ørken og i paradis,
alt, hvad som tunge har og røst,
  alt, hvad som hjerte har i bryst!

10. Halleluja for Herrens bord,
  i himlen hist og her på jord!
Halleluja! stig op, stig ned,
  for Jesus, i al evighed!

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, Salmer og aandelige Sange IV.,
Kristen-Livet i Salmesang, 1875, Salme 176. Uden strofe 4.
10,3 også efter N. F. S. Grundtvig, Udvalgte Værker, 1 Bind, 122.

            PDF - Midi