Christ My Song-Logo
Hymn score of: Nu rinder solen op (Thomas Kingo/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 166

Nu rinder solen op
(Thomas Kingo/Johannes Thomas Rüegg)

Nu rinder solen op.

1. Nu rinder solen op
  af østerlide,
forgylder klippens top
  og bjergets side,
vær glad, min sjæl, og lad din stemme klinge,
  stig op fra jordens bo,
  du dig med tak og tro
til himlen svinge! PDF - Midi

2. Utallig såsom sand
  og uden måde,
som havets dybe vand
  er Herrens nåde!
Med den hver dag min sjæl han overgyder,
  hver morgen i min skål
  en nåde uden mål
til mig nedflyder.

3. Han har i denne nat
  med engleskare
mit hus og hjem omsat,
  at ingen fare
har mig og mine ramt i nogen måde;
  men jeg er frelst og fri
  fra dødens mørke sti
og sjælevåde.

4. Min sjæl, vær frisk og glad,
  lad sorgen fare!
Dit legems blomsterblad
  vil Gud bevare;
han vil i dag mig give kraft og styrke,
  jeg i mit kald og stand
  min Gud og Fader kan
tilbørlig dyrke.

5. Lad synden ej i dag
  min sjæl forblinde,
at jeg min Guds behag
  kan ret besinde!
Velsign mig, Herre Gud, ud af det høje,
  gid jeg hver dag og tid
  i dig og i min flid
mig lader nøje!

6. Du bedst min tarv og trang,
  o Herre, kender,
tilmed er lykkens gang
  i dine hænder,
og hvad mig tjener bedst i hver en måde,
  du det tilforn jo ser;
  min sjæl, hvad vil du mer?
Lad Gud kun råde!

Thomas Kingo, i: Psalmebog til Kirke-
og Huus-Andagt, 1891, Salme 72.

            PDF - Midi