Christ My Song-Logo
Hymn score of: Rind nu op i Jesu navn (Thomas Kingo/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 168

Rind nu op i Jesu navn
(Thomas Kingo/Johannes Thomas Rüegg)

Rind nu op i Jesu navn.

1. Rind nu op i Jesu navn,
  du livsalig morgenrøde!
  Jeg i ånd og bøn vil møde
Herren fra min hvilestavn;
sjæl og hjerte skal sig røre
  med al tak for nattely
og min Frelsers lovsang føre
  til den høje himmelsky. PDF - Midi

2. Nattens mørke tåge gik,
  dagen stråler fra det høje,
  og mit atter åbne øje
solen nu i sigte fik;
tak og pris og evig ære
  være dig, treenig Gud,
som på hænder ville bære
  mig af nattens mørke ud!

3. Gid, min Gud, jeg kunne så
  dagen i din frygt begynde,
  at jeg ikke skulle synde
og fra dine veje gå!
O min Jesus, du oprinde
  over mig som sol og skjold,
så at jeg kan overvinde
  kød og blod og Satans vold!

4. Al den gerning, drift og dåd,
  som min hånd i dag skal gøre,
  gid jeg aldrig den må røre
uden Åndens kraft og råd!
Thi forgæves skal jeg svede
  og arbejde uden frugt,
om din Ånd er ej til rede,
  og din hjælp er udelukt.

5. Lær mig ved hvert klokkeslag,
  at i dig jeg styrke vinder,
  hjertet ej til verden binder,
spilder ingen nådens dag!
Og når endt er tid og dage,
  lad mig evig være din,
lad min synd og sorg og klage
  smuldre med mit jordelin!

Thomas Kingo, i: Psalmebog til Kirke-
og Huus-Andagt, 1891, Salme 71.

            PDF - Midi