Christ My Song-Logo
Hymn score of: Blandt alle ting i verden her (Thomas Kingo/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 169

Blandt alle ting i verden her
(Thomas Kingo/Johannes Thomas Rüegg)

Blandt alle ting i verden her.

"Alle ting tjener dem til gode som elsker Gud."
(Romerbrevet 8,28)

1. Blandt alle ting i verden her,
hvortil jeg hu og hjerte bær',
  er intet som Guds sande frygt
  udi mit hjerterod indtrykt;
    jeg finder hendes frugt så sød
    at styrke mig i liv og død. PDF - Midi

2. Vel må jeg klage hjertelig,
at kød og blod har draget mig
  hen over siden mangen gang,
  hvor vellyst-engle for mig sang
    indtil i syndens søvn jeg faldt,
    Gud ved, hvor nær mit liv det gjaldt!

3. Foruden frygt jeg da gik frem,
dog frygted tit mit skjulte lem,
  mit hjerte, som ej nogen så,
  det slog mig i den lønlig' vrå;
    tit smiled jeg med fager mund,
    dog sved jeg i mit hjertes grund!

4. Min Gud og søde Frelsermand,
han så mig i den usle stand,
  han fandt mig ved mit hjerterod
  og varmed mit livløse blod,
    som var i synden dødt og koldt,
    og dog ved syndens vane holdt.

5. Han kyss'de mig med himmelmund,
jeg fandt det i mit hjertes grund,
  han blæste på mig med sin Ånd,
  han tog mig ved min højre hånd,
    han i mit øre hvisked mig,
    han favned mig så hjertelig.

6. Han kasted ind gudsfrygtens sæd,
udi mit hjertes lønlig sted.
  Så snart jeg fandt det himmelfrø,
  fandt jeg ret som af livets sø
    en kvægsom trøst og voksekraft,
    som før jeg aldrig havde haft.

7. Hvor jeg omkring i verden gik,
da syntes mig hvert øjeblik
  jeg blev i himlen løftet ind,
  så havde Gud fyldt op mit sind;
    Guds billede jeg stedse så,
    i alt det som jeg rørte på.

8. Min tanke fløj i himlens sal,
foragted denne jordedal,
  min' ord var Jesu lov og pris
  og lydte kun af paradis,
    min gerning var at gøre bod,
    og undertrykke kød og blod.

9. Mig mødte dog så mange stød,
så tunge kors, så farlig nød,
  mig snerted daglig avinds ris,
  man stødte mig på verdens is,
    og efterstræbte, at man mig
    kuldkaste kunne snedelig.

10. Men, Gud, du hjalp mig ved din hånd,
og styrked med din gode Ånd,
  jeg blev udi din sande frygt
  af alle disse uforrykt!
    Ak, hold mig fast deri at stå,
    så skal de skyer overgå!

11. Mig tjener alle ting til gavn,
når jeg kun frygter Herrens navn,
  det onde virker mig til godt,
  til evig ære verdens spot,
    af verdens galde kan jeg få
    en himmelflod og sukkerå.

12. Så frygt din Gud af hjertens grund,
o kære sjæl! lad hånd og mund
  og hjerte følges altid ad,
  vær til Guds gerning altid glad,
    frygt Gud, og vid, at alting må
    til salighed dig passe på!

Thomas Kingo, Psalmer og aandelige Sange, 1850,
Salme 118, 12 ud af 19 strofer.

            PDF - Midi