Christ My Song-Logo
Hymn score of: Sorrig og glæde de vandre til hobe (Thomas Kingo/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 170

Sorrig og glæde de vandre til hobe
(Thomas Kingo/Johannes Thomas Rüegg)

Sorrig og glæde de vandre til hobe.

1. Sorrig og glæde de vandre til hobe,
  lykke, ulykke de gange på rad,
medgang og modgang hinanden tilråbe,
  solskin og skyer de følges og ad;
    jorderigs guld
    er prægtigt muld,
    himlen er ene af salighed fuld. PDF - Midi

2. Kroner og scepter i demantspil lege,
  leg er dog ikke den kongelig dragt,
tusinde byrder i kronerne veje,
  tusindfold omhu i scepterets magt;
    kongernes bo
    er skøn uro,
    himlen alene gør salig og fro.

3. Alle ting har sin foranderlig lykke,
  alle kan finde sin sorrig i barm,
tit er et bryst under dyrebart smykke
  fuldt af bekymring og hemmelig harm;
    hvermand har sit,
    stort eller lidt,
    himmerig ene for sorgen er frit.

4. Vælde og visdom og timelig ære,
  styrke og ungdom i blomstrende år,
højt over andre kan hovedet bære,
  falder dog af og i tiden forgår;
    alle ting må
    enden opnå,
    himmelens salighed ene skal stå.

5. Dejligste roser på tornebusk gløde,
  skønneste blomster har tærende gift,
under en rosenkind hjertet kan bøde,
  for dog at skæbnen så sælsomt er skift;
    farefuldt vand
    bruser om land,
    himlen har ene lyksaligheds stand.

6. Angest skal avle en varende glæde,
  kvide skal vinde sin tot ud af ten,
armod skal prydes i rigeste klæde,
  svaghed skal rejses på sundeste ben;
    avind skal stå
    fængslet i vrå;
    himlen kan ene alt dette formå.

7. Lad da min lod og min lykke kun falde,
  hvordan min Gud og min Herre han vil,
lad ikkun avind udøse sin galde,
  lad og kun verden fulddrive sit spil;
    sorrig skal dø,
    salighedsfrø
    blomstre på himmerigs dejlige ø!

Thomas Kingo, i: Psalmebog til Kirke-
og Huus-Andagt, 1891, Salme 37.

            PDF - Midi