Christ My Song-Logo
Hymn score of: Den store hvide flok vi se (Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 174

Den store hvide flok vi se
(Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Den store hvide flok vi se.

1. Den store hvide flok vi se
som tusind bjerge fuld af sne,
  med skov omkring
  af palmesving,
    for tronen, hvo er de?
Det er en helteskare, som
af hin den store trængsel kom,
  og har sig toet
  i Lammets blod,
    til himlens helligdom,
der holder de nu kirkegang
med uophørlig jubelklang,
  i høje kor,
  hvor Gud han bor,
    blandt alle engles sang. PDF - Midi

2. Her gik de under stor foragt,
men se dem nu i deres pragt:
  for tronen står
  de slagtefår
    i himlens præstedragt.
Sandt er det, i så mangen nød
tit tårestrøm på kinder flød;
  men Gud har dem,
  straks de kom hjem,
    aftørret på sit skød.
Nu holder de og har til bedst
hos ham en evig løvsalsfest,
  og Lammet selv,
  ved livets elv,
    er både vært og gæst.

3. Tillykke, kæmpesamling, ja
o tusindfold tillykke da,
  at du var her
  så tro især,
    og slap så vel herfra!
Du har foragtet verdens trøst,
så lev nu evig vel, og høst,
  hvad du har sået
  med suk og gråd,
    i tusind englelyst!
Ophøj din røst, slå palme-takt,
og syng af himmel-kraft og magt:
  pris være dig
  evindelig
    vor Gud og Lammet sagt.

Hans Adolph Brorson, Troens rare Klenodie, 1894, Salme 352.

            PDF - Midi