Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ak! vidste du, som går i syndens lænke (Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 177

Ak! vidste du, som går i syndens lænke
(Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Ak! vidste du, som går i syndens lænke.

1. Ak! vidste du, som går i syndens lænke,
  hvor hårdt det er, det Satans slaveri,
du skulle dig ej øjeblik betænke
  at søge den, som dig kan gøre fri.
    Ak! hvilken salig dag du fik!
    om du begyndte nu i dette øjeblik. PDF - Midi

2. Ak! kendte du Guds nådes søde rige,
  hvor godt det er at høre Jesus til,
du skulle ej imod hans nåde krige,
  som dig endnu så gerne hjælpe vil.
    Ak! hvilken sejr Guds kirke fik
    om du begyndte nu i dette øjeblik.

3. Ak! tænkte du, til evig tid at brænde,
  hvor svart det er, når lystens drøm forgår,
hvor skulle du med gråd til den dig vende,
  som mod dig med udstrakte arme står.
    Ak! hvilken angest Satan fik,
    om du begyndte nu i dette øjeblik.

4. Ak! troede du, at man sig ej kan drømme
  i himlen ind, det ej så let er gjort,
hvor skulle du din lunkenhed fordømme,
  og lede om den rette snævre port.
    Ak! hvilken jammer ende fik,
    om du begyndte nu i dette øjeblik.

5. Ak! mærkte du, hvor got det er at lande
  i paradis, hvor glæden der er sød,
du skulle snart al verdens lyst forbande,
  og haste hen til Jesu blod og død.
    Ak! hvilken fryd Guds engle fik,
    om du begyndte nu i dette øjeblik.

6. Ak! ville du nu én for alle gange
  dig give ind i bod og løn og strid,
hvor skulle da din Jesus dig undfange,
  hvor skulle du ham finde mild og blid.
    Ak! hvilken hvile sjælen fik,
    om du begyndte nu i dette øjeblik.

7. Ak! skulle du dig dertil lade tigge,
  det gælder jo din egen sjæles tarv,
det er så hårdt i helvede at ligge,
  det gør så got at tage himlens arv.
    Ak! hvilken evig fryd du fik,
    om du begyndte nu i dette øjeblik.

8. Ak! kunne du, du kunne om du ville,
  dog gribe ret Guds milde hjerte fat,
nu kan det ske, nu før det er for silde,
  det mørknes alt mod evighedens nat.
    Ak! hvilken glæde Jesus fik,
    om du begyndte nu i dette øjeblik.

Hans Adolph Brorson, Troens rare Klenodie, 1894, Salme 112.

            PDF - Midi