Christ My Song-Logo
Hymn score of: Det er så yndigt at følges ad (Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 179

Det er så yndigt at følges ad
(Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/
Johannes Thomas Rüegg)

Det er så yndigt at følges ad.

1. Det er så yndigt at følges ad
  for to, som gerne vil sammen være,
da er med glæden man dobbelt glad,
  og halvt om sorgen, så tung at bære;
      ja, det er gammen
      at rejse sammen,
      når fjederhammen
        er kærlighed. PDF - Midi

2. Det er så hyggeligt allensteds,
  hvor små og store har et i sinde,
og det, som drager de store læs,
  i hjertekamret er inderst inde;
      ja, det er gammen
      at holde sammen,
      når ja og amen
        er hjertets sprog.

3. Det er så herligt at stole på,
  vi har en Herre, som alting mægter,
han os ej glemmer, når vi er grå,
  hans nåde rækker til tusind slægter;
      ja, det er gammen
      at alle sammen
      er ja og amen
        Guds nådes ord.

4. Det er vemodigt at skilles ad
  for dem, som gerne vil sammen være,
men, Gud ske lov! i vor Herres stad
  for evig samles de hjertenskære;
      ja, det er gammen
      at leve sammen,
      hvor ja og amen
        er kærlighed.

5. Hver ægtepar, som med kærlighed
  i Jesu navn holder bryllupsgilde,
skønt alt i verden går op og ned,
  skal finde tidlig og finde silde:
      det er dog gammen
      at sidde sammen,
      hvor arneflammen
        er kærlighed.

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, Salmer og aandelige Sange IV.,
Kristen-Livet i Salme-Sang, 1875, Salme 236.

            PDF - Midi