Christ My Song-Logo
Hymn score of: Han, som har hjulpet hidindtil (Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 186

Han, som har hjulpet hidindtil
(Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/
Johannes Thomas Rüegg)

Han, som har hjulpet hidindtil.

1. Han, som har hjulpet hidindtil,
  han hjælper nok herefter,
han altid kun det bedste vil,
  og han har almagts-kræfter,
og han så grundig alting ved,
at selv til bunds i kærlighed
  ser klart hans forsyns-øje! PDF - Midi

2. Den øde ørk, det vilde hav,
  den hårde vinter-kulde,
den dybe sorg, den mørke grav,
  de kære under mulde,
for alt hos Gud er gode råd,
til frydesang han vender gråd,
  så let som vind og vove.

3. Thi når vor sjæl er i Guds hånd,
  Guds Ord i mund og hjerte,
da brister for os alle bånd,
  som pine kan og smerte,
da åbner sig, som aldrig før,
Guds-rigets port, Guds-husets dør
  og livets kilder alle.

4. Om end vort støv er lige tungt,
  så får vor sjæl dog vinger,
så den med Ordet evig ungt,
  sig let til himlen svinger,
og ser så fra det høje ned
med smil på verdens usselhed,
  med trøst på jordens møje.

5. Vi føler, at hvordan det går,
  hvad verden gør og lader,
så gav os Gud dog børnekår,
  så er dog Gud vor Fader,
så er vor død dog kun et blund,
og støvet om en liden stund
  får også ørnevinger.

6. Min sjæl, hvi bruser du da så
  og krymper dig i støvet,
og gruer for de skyer grå,
  for vindens pust i løvet?
Du ved jo dog, trods vind og sky,
du skue skal de himle ny,
  som Gud gør evig klare!

7. Og du, mit støv, hvi sukker du
  som under fjelde knuset?
Du hører jo, der skaffes nu
  dig plads i Fader-huset,
din Frelser vidner, ej et hår
forkomme skal i ormegård
  og fattes i Guds rige!

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, Salmer og aandelige Sange III.,
Kirke-Aaret i Salme-Sang, 1863, Salme 327.

            PDF - Midi