Christ My Song-Logo
Hymn score of: På Jerusalem det ny (Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 187

På Jerusalem det ny
(Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/
Johannes Thomas Rüegg)

Jerusalem det ny.

1. På Jerusalem det ny,
på den store konges by,
  lad os alle bygge,
med Guds Ånd og med Guds Søn,
under sang og suk og bøn,
  i Guds vingers skygge! PDF - Midi

2. Stadens grundvold fast og ren,
kirkens hovedhjørnesten,
  prise vi så gerne,
det er Herren Jesus Krist,
som urokket står for vist,
  falder end hver stjerne.

3. Han er sandhed, liv og vej,
stendød er den grundvold ej,
  dødt vil den ej bære,
hus af syld, som træ af rod,
og af væld den klare flod,
  vokser op med ære.

4. Lad det kendes, Herre god,
huset her står godt i fod
  på den ægte klippe!
Dufte lad dets blomsterkrans,
stråle lad det i din glans!
  Aldrig lad det glippe!

5. Regn os til dit vennelag,
under vort det ringe tag
  værdiges at træde!
Hør vor bøn og hør vor sang!
Giv "Guds fred!" sin rette klang,
  os vor Herres glæde!

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, Salmer og aandelige Sange III.,
Kirke-Aaret i Salme-Sang, 1873, Salme 356.

            PDF - Midi