Christ My Song-Logo
Hymn score of: Til himlene rækker din miskundhed, Gud! (Bernhard Severin Ingemann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 189

Til himlene rækker din miskundhed, Gud!
(Bernhard Severin Ingemann/Johannes Thomas Rüegg)

Til himlene rækker din miskundhed, Gud!

1. Til himlene rækker din miskundhed, Gud!
  din trofasthed når dine skyer;
din retfærdshånd over bjergene ud
  er strakt, over dale og byer. PDF - Midi

2. Som himlenes favn er din kærlighed, Gud!
  som havenes dyb dine domme.
Til frelsen fører du sjælene ud,
  vil skabningens suk ihukomme.

3. Hvor dyrebar er dog din miskundhed, Gud!
  hvor menneskebørnene bygge!
I mulm er kærlighedsvingen bredt ud,
  vi skjuler os under dens skygge.

4. Du kvæger i ørknen den tørstende sjæl,
  du bjærger den bævende due;
hos dig er livets det evige væld,
  og lys i dit lys skal vi skue.

Bernhard Severin Ingemann, i: Psalmebog
til Kirke- og Huus-Andagt, 1891, Salme 15.

            PDF - Midi