Christ My Song-Logo
Hymn score of: Her kommer dine arme små (Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 190

Her kommer dine arme små
(Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Her kommer dine arme små.

1. Her kommer dine arme små,
o, Jesus, i din stald at gå,
  oplys enhver i sjæl og sind,
  at finde vejen til dig ind.

2. Vi løber dig med sang imod,
og kysser støvet for din fod,
  o salig stund! o søde nat!
  da du blev født, vor sjæleskat.

3. Velkommen fra din himmel-sal
til denne verdens grædedal,
  hvor man dig intet andet bød
  end stald og krybbe, kors og død.

4. Al verden stod i Satans pagt,
da brød vor Jesus frem med magt,
  og rev os ud med blodig hånd
  af alle vore fjenders bånd.

5. Men, Jesus, ak! hvor går det til,
at dog så få betænke vil
  den synderlige kærlighed,
  der drog dig til vor jammer ned.

6. Så drag os ganske til dig hen,
o søde, fromme sjæleven,
  at hver af os så inderlig,
  i troen må omfavne dig.

7. Vi kysser dig med suk og bøn,
du himmel-søde jomfru-søn
  din søde mund og rosen-kind
  har taget sjæl og hjerte ind.

8. Las verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt,
  men giv, at al vor længsel må
  til dig, til dig alene stå.

9. Så skal det ske, at vi engang,
blandt alle helgens frydeklang,
  i himlens søde paradis
  skal prise dig på englevis.

10. Her stå vi nu i flok og rad
om dig, vor skønne hjerteblad,
  ak! hjælp, at vi og alle må
  i himlen for din trone stå.

Hans Adolph Brorson, Troens rare Klenodie, 1894, Salme 11.

            PDF - Midi