Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jesus, Jesus, Jesus sigter (Ludämilia Elisabeth von Schwarzburg-Rudolstadt/Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1987

Jesus, Jesus, Jesus sigter
(Ludämilia Elisabeth von Schwarzburg-Rudolstadt/
Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Jesus, Jesus, Jesus sigter.

1. Jesus, Jesus, Jesus sigter
  alt mit hjertes ønske til
og sig hermed fast forpligter,
  at jeg vil, hvad Jesus vil;
    hjertet, i ham glad og mildt,
    råber: Herre, som du vilt! PDF - Midi

2. Han den Ene er og bliver,
  som jeg elsker idelig,
Jesus er det, hvem jeg giver,
  hvad han haver givet mig;
    har dit blod Guds vrede stilt,
    o, så før mig, som du vilt!

3. Synes noget mig at gavne,
  som dog ej behager dig,
o, så lad mig det kun savne,
  giv kun, hvad der tjener mig!
    Alt det andet er kun spildt,
    giv mig dig og hvad du vilt!

4. O fuldfør det, du mon ville,
  i og ved mig nat og dag,
så skal ingen nød mig skille
  fra at elske dit behag;
    selv når døden stunder til
    siger hjertet: Som du  vil!

5. Jesus, det er mere end meget,
  at jeg dig til gave fik,
tag mit hjerte som dit eget,
  sæt det ret i stil og skik,
    at det altid frisk og mildt
    råber: Herre som du vilt!

Hans Adolph Brorson, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 452.
Translated from the German Jesus, Jesus, nichts als Jesus - Ergebung in Gottes Willen
of Ludämilia Elisabeth von Schwarzburg-Rudolstadt.

            PDF - Midi