Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vægter, vil da mørkets rige (Christian Friedrich Richter/Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2027

Vægter, vil da mørkets rige (Christian Friedrich Richter/Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Vægter, vil da mørkets rige.

1. Vægter, vil da mørkets rige
  ej bortvige?
Vægter, vil den sorte sky,
  nat og mulm af sjæl og sinde,
  ej forsvinde?
Vil dog aldrig dagen gry? PDF - Midi

2. Vil din morgen ej frembryde
  os at fryde,
Jesus, livets sol og glans?
  Jeg er kold og mørk i sindet,
  slet forblindet,
strål dog ind i sjæl og sans!

3. Er forlængst ej nådestunden
  alt oprunden,
da du her dig føde lod?
  Jesus, lad dit lys oprinde,
  lad dig finde!
Du kun skænker kraft og mod.

4. Hvor kan jeg foruden styrke
  og i mørke
tage lysets våben på,
  kærlighedens frugter bære,
  ydmyg være
og forbi det onde gå?

5. Vor fornuft har aldrig givet
  lys og livet,
Jesus selv i sjælen må
  som en sol i mørket dages,
  da forjages
nat og søvn af hjertets vrå.

6. Thi når Jesus sjælen vækker,
  syndens dækker
allesammen briste må;
  skal det klare lys os gavne,
  som vi savne,
må vi øjet helbredt få.

7. Jesus, giv os øjne sunde,
  så vi kunne
se dit lys, vor frelsermand!
  Den er hårdt med blindhed slagen,
  der om dagen
lyset ikke finde kan.

Hans Adolph Brorson, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 400.
Translated from the German Hüter! wird die Nacht der Sünden (Richter)
of Christian Friedrich Richter.

            PDF - Midi