Christ My Song-Logo
Hymn score of: Var är den vän, som överallt jag söker? (Johan Olof Wallin/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2133

Var är den vän, som överallt jag söker?
(Johan Olof Wallin/Johannes Thomas Rüegg)

Var är den vän, som överallt jag söker?

1. Var är den vän, som överallt jag söker?
När dagen gryr, min längtan blott sig öker;
  när dagen flyr, jag än ej honom finner,
  fast hjärtat brinner. PDF - Midi

2. Jag ser hans spår, varhelst en kraft sig röjer,
en blomma dofter och ett ax sig böjer;
  uti den suck jag drar, den luft jag andas,
  hans kärlek blandas.

3. Jag hör hans röst, där sommarvinden susar,
där lunden sjunger och där floden brusar;
  jag hör den ljuvast i mitt hjärta tala
  och mig hugsvala.

4. Likväl ett töcken mig från honom stänger:
min bön men ej min blick till honom tränger.
  Ack, såge jag hans anlet' och mig slöte
  intill hans sköte!

5. Ack, när så mycket skönt i varje åder
av skapelsen och livet sig förråder,
  hur skön då måste själva källan vara,
  den evigt klara!

6. O ljusets, fridens, salighetens källa!
När skall för mig din rena våg uppvälla?
  Vem förer mig till dina friska flöden?
  Den stilla döden.

7. Var tröst, min ande, hoppas, bed, försaka!
Dig vännen vinkar: du skall se och smaka,
  hur ljuv han är, och sjunka i hans armar,
  som sig förbarmar.

8. Snart till den strand, där böljor sig ej häva,
lik arkens trötta duva skall du sväva;
  till herdens famn lik rädda lammet ila
  och där få vila.

Johan Olof Wallin, i: Den Svenska Psalmboken, Malmö, 1929, nr 481.

            PDF - Midi