Christ My Song-Logo
Hymn score of: Gå varsamt, min kristen, giv akt på din gång! (Olof Kolmodin/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2141

Gå varsamt, min kristen, giv akt på din gång!
(Olof Kolmodin/Johannes Thomas Rüegg)

Gå varsamt, min kristen!

1. Gå varsamt, min kristen, giv akt på din gång!
Den vägen är smal och den porten är trång,
  som förer till livet, och de äro få,
  som kunna den finna och vilja den gå. PDF - Midi

2. Den måste man varsamt, i ödmjukhet gå,
i bön och i vaksamhet akta därpå.
  Ett steg blott på sidan dig bringar i nöd;
  din köttsliga frihet är andelig död.

3. Här gäller att kämpa mot djävul och värld,
att icke bedåras av högmod och flärd,
  sig själv och allt syndigt försaka i grund
  och hålla sig färdig att lida var stund.

4. Bekymmer hav städs om din dyrbara själ
och skaffa med fruktan ditt eviga väl!
  Hur vill du försvara för Herren din Gud,
  om du genom synder fördärvar hans brud?

5. Din klädnad gör vit i din Frälsares blod!
Det styrker till dagelig bättring ditt mod,
  låt dig ej besmittas av synd och av last;
  bed Gud, att han gör din utkorelse fast!

6. Gå troget och stadigt i Frälsarens spår,
och kraft till din vandring av honom du får.
  Hans börda är ljuvligt: åt honom dig giv!
  Han giver dig nåd till evinnerligt liv.

Olof Kolmodin, i: Den Svenska Psalmboken, Malmö, 1929, nr 605.

            PDF - Midi