Christ My Song-Logo
Hymn score of: Som den gyldne sol frembryder (Thomas Kingo/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2154

Som den gyldne sol frembryder
(Thomas Kingo/Johannes Thomas Rüegg)

Som den gyldne sol frembryder.

1. Som den gyldne sol frembryder
  gennem den kulsorte sky
og sin stråleglans udskyder,
  så at mørk og mulm må fly:
så min Jesus af sin grav
og det dybe dødens hav
  opstod ærefuld af døde
  imod påskemorgenrøde. PDF - Midi

2. Tak o store Sejerherre!
  tak, o livsens Himmelhelt!
som ej døden kunn' indspærre
  i det helvedmørke telt!
Tak, fordi at du opstod
og fik døden under fod;
  ingen tunge kan den glæde
  med tilbørlig lov udkvæde.

3. Jeg kan finde i mit hjerte,
  at min sjæl har trøst deraf,
som kan lindre al min smerte,
  når jeg mindes kun din grav
og betænker, hvor du lå
udi dødens mørke vrå
  og stod op med kraft og ære,
  hvad kan større glæde være!

4. Ligger jeg i syndens veje,
  ligger jeg i armod ned,
ligger jeg i sygdoms leje,
  ligger jeg i usselhed,
ligger jeg fortrængt, forhadt
og af verden slet forladt,
  skal jeg hus i graven tage,
  o, her er dog håb tilbage.

5. Du for synden én gang døde,
  dermed er min synd betalt,
armod, usselhed og møde,
  ja min sygdom bar du alt;
jeg ved dig oprejses skal
og af dødens dybe dal
  skal jeg hovedet oprette. –
  Al min nød kan det forlette.

6. Synd og død og alle pile,
  som af Satan skydes kan,
ligge brudte ved din hvile
  udi gravens mørke land!
Der begrov du dem og gav
mig en sikker trøstestav,
  at ved din oprejsnings ære
  jeg skal sejerspalmer bære.

7. Som Guds Søn jeg dig nu kender
  og ser din almægtighed,
din opstandelse indspænder,
  hvad jeg tror, og hvad jeg ved
mig til salighed og håb;
ja min kristendommens dåb
  i din død er som et billed
  og opstandelse fremstillet.

8. Du til livet mig skal vække
  ved din stor' oprejsnings kraft,
lad kun jorden mig bedække,
  orme tære al min saft,
ild og vand opsluge mig,
jeg dør i den tro til dig,
  at jeg skal til liv opstande
  ud af dødens grumme lande.

9. Søde Jesus, giv mig nåde
  ved din gode Helligånd,
at jeg så min gang kan råde
  og vejledes ved din hånd,
at jeg ej skal falde hen
udi dødens svælg igen,
  hvoraf du mig engang rykte,
  der du døden undertrykte.

10. Tak for al din fødsels glæde,
  tak for dit det guddoms ord,
tak for dåbens hellig væde,
  tak for nåden ved dit bord,
tak for dødens bitre ve,
tak for din opstandelse,
  tak for himlen, du har inde,
  der skal jeg dig se og finde!

Thomas Kingo, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 155.

            PDF - Midi