Christ My Song-Logo
Hymn score of: Varför sörja, varför klaga? (Johan Olof Wallin/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2168

Varför sörja, varför klaga?
(Johan Olof Wallin/Johannes Thomas Rüegg)

Varför sörja, varför klaga?

1. Varför sörja, varför klaga?
  Se mot höjden och hav tröst!
Herren styrker än den svaga,
  hörer de betryktas röst.
Ur det moln, din dag betäcker,
  skall en stråla än gå fram,
och den kalk, dig sorgen räcker,
  bitter är men hälsosam. PDF - Midi

2. Visserligen har du syndat
  och därmed förspillt Guds nåd;
du till egen ofärd skyndat,
  när du följt din lustas råd;
men den hand, som allt förvandlar,
  lönar ej på mänskosätt;
Gud med en botfärdig handlar
  efter nåd, ej efter rätt.

3. Den som kärlekstårar gråtit,
  känner ljuvt, att Gud är Far.
Mycket varder den förlåtit,
  vilken mycket älskat har.
Plär en jordisk fader göra,
  vad ett barn med ömhet ber,
skulle då ej Herren höra
  våra suckar mycket mer?

4. Till din bättring han dig låter
  prövas här en liten tid:
när du vänt dill honom åter,
  återkommer ock hans frid.
När du hört den röst, som varnar,
  och din Faders vink förstått,
skall du se, hur himlen klarnar,
  skall du se, hur allt är gott.

5. Allt blir gott, när hjärtat vilar
  fromt och fast vid Herrens nåd.
Ingen nöd dig överilar
  utom hans allvisa råd.
Sorg som glädje då skall syfta
  till ditt eget sanna väl,
rena ditt begär och lyfta
  närmare till Gud din själ.

6. Varför klaga, varför sörja?
  Bär ditt kors i Jesu spår!
Måste du med suckan börja,
  du med lovsång sluta får.
Herren delar fröjd och smärta;
  tro hans ord och sköt ditt kall
och med hoppfullt barnahjärta
  i hans fadersarmar fall!

Johan Olof Wallin, i: Den Svenska Psalmboken, Malmö, 1929, nr 245.

            PDF - Midi