Christ My Song-Logo
Hymn score of: Gud skal alting mage (Ernst Stockmann/Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2171

Gud skal alting mage
(Ernst Stockmann/Hans Adolph Brorson/
Johannes Thomas Rüegg)

Gud skal alting mage.

1. Gud skal alting mage,
som mig alle dage
  favner i sit skød;
han, som mig udvalgte
og blandt sine talte
  førend jeg blev fød,
han som ved
så god besked
  udi livet og i døden,
  hvad jeg har fornøden. PDF - Midi

2. Gud skal alting mage!
Han så mangen plage
  haver fra mig vendt,
underholdet livet,
mad og drikke givet,
  som det mig har tjent;
og når tit
en anden sit
  har med suk og sorrig døjet,
  har han mig fornøjet.

3. Gud skal alting mage!
Lad den gamle drage
  fnyse, hvad han kan;
lad kun havet bruse,
alle vinde suse,
  Gud er styremand;
Jonas så
bevis derpå;
  om han end til jorden bøjer,
  han igen ophøjer.

4. Gud skal alting mage,
dig ved hånden tage,
  når du synker brat;
når du vil fortvivle,
finder ingen hvile
  udi modgangs nat,
Gud da vil
selv træde til,
  da skal al din kummer endes,
  som et strå forbrændes.

5. Gud skal alting mage,
mægtig i de svage
  han sig altid ter;
skulle eller kunne
nogen gå til grunde,
  som på Herren ser?
Allesteds
da vel tilfreds!
  Alting står udi hans hænder,
  al din trang han kender!

6. Gud skal alting mage;
om du end skal smage
  dødens beske skål,
da vil han det gøre,
selv vil han dig føre
  til det rette mål;
lad den pagt
kun stå ved magt,
  at du skal til graven drage,
  Gud skal sjælen tage!

7. Gud skal alting mage,
som den store drage
  mægtig overvandt;
fører han end sine
gennem kors og pine
  underlig iblandt,
vær bered
til strid og fred,
  lad ham give eller tage,
  Gud skal alting mage!

Hans Adolph Brorson, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 444.
Translated from the German Gott, der wird's wohl machen
of Ernst Stockmann.

            PDF - Midi