Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hur ljuvt det är att komma (Johan Ludvig Runeberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2172

Hur ljuvt det är att komma
(Johan Ludvig Runeberg/Johannes Thomas Rüegg)

Hur ljuvt det är att komma.

1. Hur ljuvt det är att komma
  till Herrens tempelgård,
där trogna själar blomma
  som liljor i hans vård!
Man ser de skära kalkar
  för Gud där öppna stå,
och himmelsk dagg dem svalkar,
  att liv och kraft de få. PDF - Midi

2. Hur klart i Andens enhet
  att dem tillsammans se,
i trohet och i renhet
  åt Herren offer ge!
När de Guds lov upphöja
  på denna fridens ort,
vem vill då ute dröja
  och stanna vid dess port?

3. Träd in att se och smaka,
  hur ljuvligt Herren är,
att bedja och att vaka
  med hans utvalda där!
Där ute lever flärden,
  så glädjelös och tom;
ack, ringa fröjd ger världen
  emot Guds helgedom.

4. Ej vill jag vandra fjärran
  till mörker bort från dag.
Mitt ljus, det är av Herran,
  min sol uppsöker jag.
Inför hans anlet klara
  vill i hans hus jag bo,
där är mig gott att vara,
  där har mitt hjärta ro.

Johan Ludvig Runeberg, i: Den Svenska Psalmboken, Malmö, 1929, nr 561.

            PDF - Midi