Christ My Song-Logo
Hymn score of: Glädje utan Gud ej finnes (Johan Olof Wallin/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2177

Glädje utan Gud ej finnes
(Johan Olof Wallin/Johannes Thomas Rüegg)

Glädje utan Gud ej finnes.

1. Glädje utan Gud ej finnes,
  utan Gud ej finnes frid.
Tom den lycka är, som vinnes,
  om vi glömma Gud därvid.
Men ej högsta nöd skall rycka
  glädjens känsla ur vårt bröst,
om i både nöd och lycka
  vi förnimma Herrens röst. PDF - Midi

2. Molnen våra blickar stänga,
  vanmakt tecknar våra spår;
men till allt hans blickar tränga,
  över allt hans makt förmår.
Fadershjärtat i det höga
  vårdar barnahjärtats rätt;
fadershand och fadersöga
  heter Guds regeringssätt.

3. Låt oss därför glada sträva
  genom tidens dunkla lopp
och ej tröttna eller bäva,
  ställande till Gud vårt hopp!
Låt oss i hans fruktan vandra
  på den väg, som blivit vår,
och den högre väg ej klandra,
  där han själv i vishet går!

4. Stilla är hans gång och säker
  som hans milda stjärnors gång.
Våra hjärtans sår han läker,
  löser våra bördors tvång,
endast vi de bud hörsamma,
  dem han skrev i våra bröst,
och det nådens ord anamma,
  som är själens ljus och tröst.

5. Så vi känna, hur försoning,
  helgelse och sinnesro
på vår vandring, i vår boning
   med oss vandra, bland oss bo.
Så vårt hjärta tröstligt minnes
  under livets sorg och strid:
Glädje utan Gud ej finnes,
  utan Gud ej finnes frid.

Johan Olof Wallin, i: Den Svenska Psalmboken, Malmö, 1929, nr 247.

            PDF - Midi