Christ My Song-Logo
Hymn score of: Fra verden har jeg vendt min hu - Den 25de Davids Salme (Andreas Knöpken/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2180

Fra verden har jeg vendt min hu - Den 25de Davids Salme
(Andreas Knöpken/Johannes Thomas Rüegg)

Den 25de Davids Salme.

1. Fra verden har jeg vendt min hu,
  til dig min længsel higer,
o Herre Gud, bevar mig nu,
  du aldrig nogen sviger;
al min fortrøstning står til dig,
for skam og skændsel vogt du mig,
  at ej min fjende frydes! PDF - Midi

2. Beskæmmet vorder ingen mand,
  som sig på dig forlader,
din stærke hånd ham frelse kan
  fra alt det, som ham skader;
til dig jeg ene står min lid,
du er min tilflugt hver en tid
  mod dem, som mig forfølge.

3. Vis mig den vej, som jeg skal gå,
  at jeg din sti må lære;
i sandhed lær mig fast at stå,
  din miskundhed til ære,
som været har fra evig tid;
min frelses Gud og min tillid,
  jeg efter dig nu bier!

4. Min ungdoms ufornuft og brøst,
  o Herre, du forgætte;
forlad min kødets onde lyst,
  du al min synd udslette
formedelst Jesu Kristi blod,
som sig for os korsfæste lod;
  ak, mindes det i nåde!

5. Vor Gud er god, retvis og mild
  mod dem, som ham påkalde;
om de på vejen end før vild,
  vil han dem ej undfalde;
han lærer dem sin vilje god,
at de i deres hjerterod
  hans pagt må vel bevare.

6. For dit navns skyld, o Herre Gud,
  i Jesu Kristi vunder
skjul du min synd og slet den ud,
  den vokser alle stunder;
o Herre, undervis du mig,
at i din lov jeg rettelig
  må vandre dine veje!

7. Mit øje til dig, Herre Gud,
  jeg løfter alle dage,
fri mig fra Satans snarer ud,
  som mig til helved drage:
forbarme dig, o Herre Krist,
jeg arm og ussel er forvist,
  ak, fri mig af min trængsel!

8. Bevar min sjæl og hjælp du mig,
  at jeg nu ej beskæmmes,
jeg haver sat mit håb til dig,
  din vilje hos mig fremmes!
Genløs og nu, o Herre sød,
dit Israel af al dets nød,
  at dig det ene tjener!

(Tysk tekst:) Andreas Knöpken, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 306.

            PDF - Midi