Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jesus, tag mitt arma hjärta (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2183

Jesus, tag mitt arma hjärta
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Jesus, tag mitt arma hjärta.

1. Jesus, tag mitt arma hjärta,
  tag det, sköt det, som du vill!
Se, med all min synd och smärta
  hör jag dig ju evigt till.
Ond, fördärvad, skuldbelastad,
  utan liv och frid i mig,
är jag, o min Jesus, kastad
  från min moders liv på dig. PDF - Midi

2. Armod blott jag alltid hade,
  du är rik och mäktig, du,
du, som svedan på dig lade,
  är ock lika huld ännu.
När då synden mig förskräcker,
  lär mig se i tron på dig,
du, som skulden övertäcker
  och är gjord till synd för mig.

3. Vad du gjort för evigt gäller,
  du är min rättfärdighet,
lagen mig ej mera fäller,
  sen du blev min helighet.
O, vad vill jag mer begära,
  sen jag nu förstått ditt råd?
Lär mig leva till din ära,
  lär mig sjunga om din nåd!

4. Lär mig taga dig på orden
  utan alla om och men,
och låt ingen makt på jorden
  binda mig på nytt igen!
Med din trohet mig bevara,
  och behåll mig rättsligt fri,
att jag ej i någon snara
  må försåtligt fångad bli.

5. Må då jord och himmel falla,
  löftesordet står dock fast,
för den nyckeln springa alla
  lås och riglar upp med hast.
Ack, det gäller ju din ära
  att fullborda vad du sagt.
Låt din Ande städs mig lära
  att på nådens ord ge akt!

6. Sen må alla känslor fara,
  själva saken står dock kvar,
och den må väl lycklig vara,
  som sitt allt i dig blott har.
Vad jag än på jorden mister,
  sköter du väl om mig så,
att när levnadstråden brister,
  själv du står mig kvar ändå.

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 301.

            PDF - Midi