Christ My Song-Logo
Hymn score of: Min vän är ljuv, min vän är mild (Erik Sjöberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2188

Min vän är ljuv, min vän är mild
(Erik Sjöberg/Johannes Thomas Rüegg)

Min vän är ljuv, min vän är mild.

1. Min vän är ljuv, min vän är mild
  och trofast i all livets smärta.
Ej jord, ej himmel har en bild,
  så skön som hans uti mitt hjärta. PDF - Midi

2. Liksom en stjärna mig hans röst
  igenom tidens mörker förer.
Jag döljer mig invid hans bröst,
  där jag ej livets stormar hörer.

3. Där vilar jag i salig ro,
  när kvalet andra hjärtan bränner;
och sviker än all jordens tro,
  min vän i himmelen mig känner.

4. Min vän är min, och jag är hans,
  och än vår kärlekslåga brinner,
när solens eld och stjärnans glans
  i rymden slocknar och försvinner.

5. När han vid målet väntar mig,
  jag lugn fullborda vill min bana.
Mitt kors skall en gång byta sig,
  som hans, uti en segerfana.

6. Jag tänka vill uppå hans namn,
  när tungans bruk är hämmat blivet,
och sjunka så uti hans famn,
  som är uppståndelsen och livet.

Erik Sjöberg, alias Vitalis, i: Den Svenska Psalmboken, Malmö, 1929, nr 586.

            PDF - Midi