Christ My Song-Logo
Hymn score of: Beklaga och begråta (Johan Olof Wallin/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2191

Beklaga och begråta
(Johan Olof Wallin/Johannes Thomas Rüegg)

Beklaga och begråta.

1. Beklaga och begråta
  må jag mitt överdåd,
men tårar mig ej båta;
  jag har förspillt Guds nåd.
    Ack, Herre Gud,
jag ligger här nu slagen,
jag som i glädjedagen
    förgätit dina bud. PDF - Midi

2. Jag som bland världens trälar
  mitt liv åt synden gav,
nu lik en mask här krälar
  på brädden av min grav.
    Ack, på den stig,
som ner i avgrund stupar,
jag mig alltmer fördjupar,
    om du ej räddar mig.

3. Min dag till ände skrider,
  min sista timme slår,
snart är ej mera tider,
  snart jag för domen står.
    O hjälp, ack hjälp!
Ack, Herre, gör förskoning!
O Gud, till fasans boning
    min själ ej nederstjälp!

4. Vad lindring i min smärta,
  vad ljuvlig, ökänd röst,
som talar till mitt hjärta
  försoning, frid och tröst!
    Ack, får jag tro,
att nåd står än att vinna?
O Gud, kan jag dock finna
    hugsvalelse och ro?

5. Ja, sälla den som veta,
  att Jesus kommit har
i världen att uppleta
  det som borttappat var!
    Ack, ljuva tröst,
den enda tröst på jorden:
att han min vän är vorden,
    att han mig återlöst.

6. Han dem från synden renar,
  som avsky syndens stig;
han dem med Gud förenar,
  som tro och bättra sig.
    Allena han
till nåden öppnar vägen
för bönen, som är trägen,
    och ångern, som är sann.

7. Nu jag min suckan ställer
  till dig, min Gud, och tror,
att ej din dom mig fäller,
  fastän min skuld är stor.
    För Jesu skull
jag vet du ej förkastar
den själ, som till dig hastar,
    betryckt och ångerfull.

8. Nu världen från mig vike!
  Lik rövarn ber jag dig:
"Ack, Herre, i ditt rike
  tänk ock i nåd på mig!"
    Dig vare pris!
Jag hör dig, Jesus, svara:
"Hav tröst! Du skall ock vara
    med mig i paradis."

Johan Olof Wallin, i: Den Svenska Psalmboken, Malmö, 1929, nr 466.

            PDF - Midi