Christ My Song-Logo
Hymn score of: Lovsynger Herren, min mund og mit indre - Den 103die Davids Salme (Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2194

Lovsynger Herren, min mund og mit indre - Den 103die Davids Salme (Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/
Johannes Thomas Rüegg)

Den 103die Davids Salme.

1. Lovsynger Herren, min mund og mit indre,
  sjungende, hjerte, tag Ånden i favn!
Tonerne spille, som stjernerne tindre,
  trindt om Jehovas højhellige navn! PDF - Midi

2. Sjæl, kom i hu, at hans pris du forkynder
  tidligt og sent, for han evig er god,
han, som forlader dig rundt dine synder,
  råder på al din elendighed bod!

3. Løskøbt har han dig blandt helvedes fanger,
  kranser dig yndig, som kongen sin ven,
skænker dig alt, hvad dit hjerte forlanger,
  ung du som ørnen da bliver igen.

4. Højt, som til himlen der findes fra jorden,
  vokse vor Herre lod nåden i hast!
Langt, som fra syden der måles til norden,
  skilte fra os han vor skam og vor last!

5. Faderen tager vel barnet til nåde,
  så tager trælbårne syndere du,
Gud, for du kender vor skabelses gåde,
  støvtråde-værket du kommer i hu!

6. Menneskeliv er som græssets i enge,
  blomsten vi ligne fra isse til fod,
stormene hvine, og bladene hænge –
  visnet! man ved ikke mere, hvor den stod!

7. Evighedsblomst derimod er din nåde,
  fryder dem alle, som frygte din magt,
bliver end sent deres afkom til både,
  som holde hart ved dit bud og din pagt!

8. Herren, vor Herre, han troner i himlen,
  enevoldskonge er han overalt!
Stjernernes lig er om højsædets vrimlen,
  høvdingeskaren, blandt tjenerne talt!

9. Lover ham, engle, som herligt udretter
  ærinde hans, alt som ordene lød!
Priser ham, kræfter, som fluks iværksætter,
  hvad med et vink kun den vældige bød!

10. Lovsynger Herren, hans værker i klynge,
  verdener alle, thi riget er hans!
Glæd dig, min sjæl, til for evigt at synge
  Skaberens pris, hvor han troner i glans!

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 466.

            PDF - Midi