Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hvor salig er den lille flok (Niels Johannes Holm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2197

Hvor salig er den lille flok
(Niels Johannes Holm/Johannes Thomas Rüegg)

Hvor salig er den lille flok.

1. Hvor salig er den lille flok,
  som Jesus kendes ved,
i ham, sin Frelser, har den nok
  nu og i evighed!
I kærlighed, i håb og tro
den vandrer her, og hist skal bo
  med ham, når håb og tro forgår,
  men kærlighed består. PDF - Midi

2. Men, Jesus, er jeg en af dem,
  vil du mig kalde din,
står jeg for dig som hine fem
  med blus i lampen min?
O lad mig ej til hvile gå,
før jeg kan herom vished få,
  før du kan få det svar af mig:
  Du ved jeg elsker dig!

3. Og måtte det med gråd end ske,
  at sådant svar jeg gav,
så vil du nådig til mig se
  og tørre tåren af;
ja, når kun du, som alting ved,
hos mig kan finde kærlighed
  og kende mig iblandt din flok
  som din, så har jeg nok!

Niels Johannes Holm, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 339.

            PDF - Midi