Christ My Song-Logo
Hymn score of: O, hur kärleksfull, hur vänlig (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2198

O, hur kärleksfull, hur vänlig
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

O, hur kärleksfull, hur vänlig.

1. O, hur kärleksfull, hur vänlig
  klingar icke Jesu röst!
I hans ord vad djup av visdom
  och jämväl vad djup av tröst! PDF - Midi

2. Vill du efterfölja honom,
  tala vänligt även du!
Milda ord likt daggen falla
  på en frusen mark ännu.

3. Ja, som jordens bästa rosor
  dofta kärleksfulla ord.
Men de bittra äro nässlor
  ur en ond, fördärvad jord.

4. Tala vänligt! För den trötte
  likt en hälsodryck det är.
Tala vänligt! Nästans börda
  du till hälften därmed bär.

5. Solen sjunker tyst i väster;
  kanske står du snart för Gud,
eller kanske snart din broder
  får från honom samma bud.

6. Fly till Jesus! Han allena
  verkar kärlek ren och sann.
Han allena lär oss tala
  milt och vänligt med varann.

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 325.

            PDF - Midi