Christ My Song-Logo
Hymn score of: Lad din nåde på os regne (Mauritius Kramer/Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2201

Lad din nåde på os regne
(Mauritius Kramer/Hans Adolph Brorson/
Johannes Thomas Rüegg)

Lad din nåde på os regne.

1. Lad din nåde på os regne,
  thi min sjæl er tør som sand;
giv din kirkes tørre egne,
  milde Fader, læske-vand.
Lad din Ånds den rige væld
øse nåde, kraft og held
  ned i stærke strømme flyde,
  hjertet ret at overgyde. PDF - Midi

2. Se på jorden om en fader
  ikke agter det for spot,
om han nogen tid undlader
  sine børn at gøre godt:
skulle du da, Fader, som
er så ejegod og from,
  dem ej give Åndens gave,
  som ham vil så gerne have

3. Jesus, du som bort er vandret
  til din Fader, send ham ned,
du, som er dog uforandret
  i din store kærlighed,
send dog ned din Ånd, som skal
lede mig i denne dal,
  at jeg sandhed ret kan kende,
  og i troen dog omspænde.

4. Helligånd, de frommes glæde!
  o besøg mit bange sind,
værdes i min sjæl at træde,
  vie den til tempel ind,
smyk den dejlig som en brud,
rens den ganske, og kast ud,
  hvad af verden er tilbage,
  og mig kan fra Jesus drage.

5. Smyk mig med din himmel-gave,
  gør mig skøn og ny igen,
at jeg kærlighed kan have,
  som skal aldrig rådne hen,
giv mig altid kæmpemod,
hellige mit kød og blod,
  lær mig til min Gud at træde
  udi bønnens kraft og glæde.

6. Så vil jeg mig dig hengive,
  dig til ære skal mit sind
stedse himmel-sindet blive,
  til jeg går i himlen ind,
Faderen og Sønnen der
med dig ret at komme nær,
  og min Gud i høje trone
  prise højt med engletone.

Hans Adolph Brorson, i: Troens rare Klenodie, 1894, Salme 62.
Translated from the German "Gott, gib einen milden Regen"
of Mauritius Kramer.

            PDF - Midi