Christ My Song-Logo
Hymn score of: Herre, föröka min tro och min kärlek! (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2202

Herre, föröka min tro och min kärlek!
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Herre, föröka min tro och min kärlek!

1. Herre, föröka min tro och min kärlek!
  Jag är så fattig, så fattig på allt.
Jag är så ond och fördärvad, o Jesus,
  jag har ett hjärta så dött och så kalt. PDF - Midi

2. Giv mig en ny och en levande ande,
  döda all egenhets liv i min själ!
Två mig var dag i det renande blodet!
  O, jag behöver den tvagningen väl.

3. Låt mig förnimma var dag i mitt hjärta
  syndaförlåtelsens dyrbara nåd!
Hjälp mig och styrk mig i frestelsens timma
  och var mig nära i råd och i dåd!

4. Led mig du sedan, hur helst du behagar,
  drag mig, ack, drag mig allt närmare dig!
Och när du kommer i härlighet åter,
  hav ock en krona förvarad åt mig!

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 320.

            PDF - Midi