Christ My Song-Logo
Hymn score of: Op, al den ting, som Gud har gjort (Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2205

Op, al den ting, som Gud har gjort
(Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Op, al den ting, som Gud har gjort.

1. Op, al den ting, som Gud har gjort,
  hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
  og kan hans magt bevise. PDF - Midi

2. Gik alle konger frem i rad
  i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
  at sætte på en nælde.

3. Ja alle engles store kraft,
  som himmelscepter føre,
har ingen tid den evne haft
  det mindste støv at gøre.

4. Det mindste græs, jeg undres på
  i skove og i dale,
hvor skulle jeg den visdom få
  om det kun ret at tale?

5. Hvor vil jeg da begynde, når
  jeg lidet vil beregne,
hvor mange folk der gik og går
  i alle verdens egne?

6. Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
  at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker
  op under Herrens himle?

7. Hvad skal jeg sige, når jeg går
  blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammenslår
  som tusind harpestrenge?

8. Hvad skal jeg sige, når mit sind
  i havets dybe grunde,
skønt det så lidt kan kige ind,
  dog ser så mange munde?

9. Hvad skal jeg sige, når jeg vil,
  så højt jeg kan, opkige
og vende alle tanker til
  det blanke solens rige?

10. Hvad skal jeg sige, når jeg ser
  hvor stjerneflokken blinker,
hvor mildt enhver imod mig ler
  og op til himlen vinker?

11. Hvad skal jeg sige, når jeg op
  til Gud i ånden farer
og ser den store kæmpetrop
  af blide engleskarer?

12. Hvad skal jeg sige? Mine ord
  vil ikke meget sige;
o Gud, hvor er din visdom stor,
  din godhed uden lige!

13. Alt, alt som haver ånde, skal
  vor Gud sin lovsang yde,
trindt om i verden bjerg og dal
  af tak og pris genlyde!

14. O priser Gud på denne jord,
  hver som har sans og tunge,
og al den del, i himlen bor,
  vor Skabers lov skal sjunge!

15. Op! stemmer alle folk på jord
  med frydetoner sammen:
Halleluja, vor Gud er stor!
  Og himlen svare: Amen!

Hans Adolph Brorson, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 470.

            PDF - Midi