Christ My Song-Logo
Hymn score of: Om Herren mig bjuder gå hit eller dit (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2206

Om Herren mig bjuder gå hit eller dit
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Om Herren mig bjuder gå hit eller dit.

1. Om Herren mig bjuder gå hit eller dit,
  så skyndar jag villigt åstad
att göra hans vilja med allvar och flit,
  om möjligt ock göra den glad! PDF - Midi

2. Men säger mig Herren: Bliv stilla ännu,
  så vilar jag tryggt vid hans ord!
Själv ovis, jag vet, o min Jesus, att du
  till visdom och råd är mig gjord.

3. Jag vill icke taga ett steg utan dig,
  ej leva mig själv till behag,
ej våga, ej drista det minsta på mig,
  men se dig i hand varje dag.

4. Dock ville jag gärna få tjäna dig, ack,
  av kärlek, men icke för lön,
förkunna din ära och offra dig tack,
  att nådigt du hörer min bön.

5. Men tjäna dig rätt är att taga emot
  och låta sig tjäna av dig,
att ligga som leret vid mästarens fot
  och vara ett intet i sig.

6. Så sköt mig och bruka mig, huru du vill,
  din vilja allena är god.
Jag är ju din egen, jag hör ju dig till,
  o Jesus, i kraft av ditt blod.

7. Nog vet du att sköta din egendom rätt,
  som en gång har kostat ditt liv.
Och brukar du ofta ett underligt sätt,
  blott mer av ditt sinne mig giv!

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 321.

            PDF - Midi