Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vandrer mellem liv og død (Frederik Hammerich/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2209

Vandrer mellem liv og død
(Frederik Hammerich/Johannes Thomas Rüegg)

Vandrer mellem liv og død.

1. Vandrer mellem liv og død
  i de dybe skygges dale!
Trykkes du af sorg og nød,
  kan dig intet her husvale,
    bær din byrde dog og ti,
    snart er al din sorg forbi! PDF - Midi

2. Grib i tro din Frelsers hånd!
  Fra Gud Faders eget hjerte
bringer kærlighedens Ånd
  lindring til din stille smerte,
    ånder til Guds elskde ned
    alle himles dybe fred.

3. Og alene går du ej,
  hører du de toner klare?
Med dig på den trange vej
  går en pilegrime-skare
    fra de vilde stormes strand
    til forjættelsernes land.

4. Hånd i hånd, med pilgrimssang
  verdens strid og larm vi glemme;
endnu kun den korte gang,
  frejdig, snart er vi derhjemme,
    hjemme ved vor Faders gård,
    hos os aldrig sorgen når!

5. Hjemme, hvor hans trone står,
  for hvis stråler sole blegne,
der, hvor livsens floder går
  gennem paradisets egne,
    der, hvor alt er liv og lyst,
    hjemme ved vor Frelsers bryst!

6. Håbet stiger, saligt, sødt
  gennem skyggers dal det klinger,
hjertet har sin længsel mødt
  svævende på troens vinger,
    hviler ved sin Frelsers bryst
    på de saliggjortes kyst!

Frederik Hammerich, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 437.

            PDF - Midi