Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Jesus, du fröjdar mitt hjärta (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2210

O Jesus, du fröjdar mitt hjärta
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

O Jesus, du fröjdar mitt hjärta.

1. O Jesus, du fröjdar mitt hjärta,
  din godhet är bättre än liv.
Evad du ger lust eller smärta,
  blott mer av ditt sinne mig giv! PDF - Midi

2. Behåll mig var dag i din fruktan,
  och spara ej heller på mig,
du Helige Ande, den tuktan,
  som drager mig närmare dig!

3. Förändra och helga mitt sinne,
  förnya mitt hjärtas begär!
Låt synden ej råda där inne,
  låt världen ej bli mig för kär!

4. Du kan i all sanning mig leda,
  så led mig, ack, led mig till dig!
Du känner min krankhet, min sveda,
  ty en gång du bar den för mig.

5. Ack, värdes i blodet mig rena,
  giv lust till det du har befallt!
Giv enhet, o Gud, i det ena,
  men kärlek, ack, kärlek i allt!

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 319.

            PDF - Midi