Christ My Song-Logo
Hymn score of: O sjælehyrde, Gud og mand (Thomas Kingo/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2216

O sjælehyrde, Gud og mand
(Thomas Kingo/Johannes Thomas Rüegg)

O sjælehyrde, Gud og mand.

1. O sjælehyrde, Gud og mand,
  hvo kan dog nok udgrunde
din kærlighed, som alle land
  må prise alle stunde! PDF - Midi

2. Du klædte dig udi vort kød
  en tjener her at være
og undergav dig nød og død
  for mennesket at ære.

3. Du fandt så vild en hjord udi
  en slet fortvivlet våde,
straks hegned du en fåresti
  udaf din store nåde.

4. Did hen du kaldte hver og en
  og ville bort dem lede
fra Satan, synd og dødens men
  og fra din Faders vrede.

5. Nu ved jeg vej til himmerig,
  den bør jeg aldrig dølge.
Det er, o søde Jesus, dig!
  Dig vil jeg også følge.

6. Du vejen er til salighed
  og himlens fryderige,
og ingen anden sti jeg ved
  i verden af at sige.

7. Jeg må beklage det, jeg gik
  fra paradisets glæde
og siden i forvirret skik
  ad mørkheds fæle stræde.

8. På denne vej selv Satan lå
  med dødens giftge pile,
hvor synd og sorg og ond attrå
  mig undte ingen hvile.

9. Min Jesus, som mig skuffer ej,
  men vil mig trolig lære,
mig viser til sin kirkevej
  og selv min dør vil være.

10. Jeg der så frit går ud og ind
  og finder sjæleføde,
som vederkvæger sjæl og sind
  og lægger synden øde.

11. Der kan jeg udi fryd og fred
  hans kirkes goder nyde
og siden i hans salighed
  evindelig mig fryde.

12. Jeg ser i ham en åben dør,
  en dør til himlens trone;
jeg ser det, jeg ej kendte før,
  en uforvisnet krone.

13. En krone, som til mig er lagt
  udi Guds eget gemme,
på den min sjæl har nøje agt,
  gid jeg den aldrig glemme!

Thomas Kingo, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 458.

            PDF - Midi