Christ My Song-Logo
Hymn score of: Herre, samla oss nu alla (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2229

Herre, samla oss nu alla
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Herre, samla oss nu alla.

1. Herre, samla oss nu alla
    kring ditt dyra nådesord,
likt ett vårregn låt det falla
    på vårt hjärtas torra jord!
Värdes oss din Ande sända
 och din eld ibland oss tända;
  mätta ljuvligt de elända,
    Herre, vid ditt rika bord! PDF - Midi

2. Lär oss troget taga vara
    på det ord, oss givet är;
led oss i ditt ljus, det klara,
    på den väg, som till dig bär!
Gör vårt hjärta för dig stilla,
 låt ej otron oss förvilla,
  Herre, låt oss ej förspilla
    nådestunden du beskär!

3. Må vi akta på den tiden,
    då du söker oss, o Gud!
Snart är nådens dag förliden,
    och vi få ej flera bud.
O, så hjälp oss nu att höra
 vad vår själ kan saliggöra!
  Upplåt du vårt hjärtas öra
    och förnim vårt böneljud!

Lina Sandell, i: Den Svenska Psalmboken, Malmö, 1929, nr 563.

            PDF - Midi