Christ My Song-Logo
Hymn score of: Min Jesus han er min (Johann Conrad Ziegler/Johann Heermann/Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2231

Min Jesus han er min
(Johann Conrad Ziegler/Johann Heermann/
Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Min Jesus han er min.

1. Min Jesus han er min
  begyndelse og ende
i al den del jeg gør,
  i hvor jeg mig mon vende;
han er mit øjemed
  på denne verdens jord,
og intet uden han
  udi mit hjerte bor. PDF - Midi

2. Når jeg kun Jesus har,
  hvad skøtter jeg om jorden,
hvad agter jeg på slud,
  på storm og ild og torden?
Hans kærlighed den gør
  hver byrde mig til lyst,
jeg intet uden ham
  vil huse i mit bryst.

3. Med Jesus våger jeg,
  med Jesus vil jeg sove,
med Jesus går jeg glad
  og alting frisk tør vove;
med Jesus jeg engang
  går til mit hvilested,
det er jo ej at dø,
  når livet følger med.

4. Min Jesus, før mig selv
  i alle mine dage,
ej uden dig et trin
  på denne jord at tage!
Skal jeg mig føre selv,
  forføres jeg så let,
men fører du mig, da
  er al min vandring ret.

5. Dig vil jeg ganske mig
  med liv og sjæl hengive,
i tanke, gerning, ord
  dig tjene her i live;
forsmå det offer ej,
  lad mig dog være din,
gør med mig, hvad du vil,
  din vilje og er min!

6. Med flid jeg daglig vil
  mit hjerte til dig bøje
og som et lydigt barn
  i alle ting mig føje
at være dig i sorg
  og glæde huld og tro,
sålænge jeg skal her
  i denne verden bo.

7. Og når det endelig
  dit vise råd behager,
at du fra denne jord
  til evig fred mig tager,
ak ja, min Jesus, kom,
  så følger jeg dig glad,
ak, gid det var i dag!
  Ak, gid jeg hos dig sad!

Hans Adolph Brorson, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 380.
Efter Johann Conrad Ziegler og Johann Heermann.

            PDF - Midi