Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hör, huru sången den klingar (N. P./V. W./Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2253

Hör, huru sången den klingar
(N. P./V. W./Johannes Thomas Rüegg)

Hör, huru sången den klingar.

1. Hör, huru sången den klingar
  härlig och skön i vår nord,
buren på tonernas vingar
  högt över jord! PDF - Midi

2. Jag även ville besjunga
  Skaparens eviga råd
och med mitt hjärta och tunga
  prisa Guds nåd.

3. Jag även ville förkunna
  allt det, som Jesus mig gjort,
fast mig ej världen vill unna
  något så stort.

4. Må jag min lovsång då höja
  glad, ty jag ämnar mig fram
för att i evighet böja
  knä för Guds Lamm!

5. Ack, då skall frigjorda anden
  sjunga en gladare sång,
när dessa jordiska banden
  lossas en gång.

N. P./V. W., i: Hemlandssånger, 1891, nr 404.

            PDF - Midi