Christ My Song-Logo
Hymn score of: Närmare, o Jesus Krist, till dig! (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2257

Närmare, o Jesus Krist, till dig!
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Närmare, o Jesus Krist, till dig!

1. Närmare, o Jesus Krist, till dig,
närmare, vad än det kostar mig,
  närmare i morgon än i går,
  närmare, o Herre, år från år! PDF - Midi

2. Närmare, om korset skulle än
bli det band, som städs på nytt igen
  binder mig allt fastare vid dig
  och från jorden mera löser mig!

3. Närmare till dig, om vägen bär
genom nattens djupa skuggor här!
  Vad du nödgas taga, Herre, tag,
  närmare till dig blott städs mig drag!

4. Närmare till dig och dina sår!
Och när snart jag mina vingar får,
  samma ton ur hjärtat tränge sig:
  Närmare till dig, till dig, till dig!

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 298.

            PDF - Midi