Christ My Song-Logo
Hymn score of: Den port är trång och smal den stig (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2258

Den port är trång och smal den stig
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Den port är trång och smal den stig.

1. Den port är trång och smal den stig,
  som till Guds rike bär,
dock är där ännu rum för dig,
  för dig, eho du är. PDF - Midi

2. Se, himlen är ej ännu full,
  än är där rum för dig.
I Jesu namn, för Jesu skull
  dess portar öppna sig.

3. Fast tusen sinom tusen stå
  i vita kläder där,
av Herrens nåd åt dig också
  ett rum förvarat är.

4. I Jesu hjärta där är rum
  och i hans himmel. Ack,
så lär mig evangelium.
  Gud vare därför tack!

5. Gud vare tack, att även jag
  får i den staden bo
den långa evighetens dag,
  i ostörd frid och ro!

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 236.

            PDF - Midi