Christ My Song-Logo
Hymn score of: Fram en suck sig smyger (Carl Wilhelm Böttiger/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2259

Fram en suck sig smyger
(Carl Wilhelm Böttiger/Johannes Thomas Rüegg)

Fram en suck sig smyger.

1. Fram en suck sig smyger,
  hörd av ingen vän,
dock likt duvan flyger
  den mot himmelen,
dock likt duvan flyger
  den mot himmelen. PDF - Midi

2. Uti nödens timma
  själen ser ditt opp,
längtar att förnimma
  Gud, sin hjälp, sitt hopp,
längtar att förnimma
  Gud, sin hjälp, sitt hopp.

3. Gud i ordet åter
  låter höra sig,
bjuder den som gråter:
  Kom, ack, kom till mig!
Bjuder den som gråter:
  Kom, ack, kom till mig!

4. Hälsar dem för sälla,
  som från jordens grus
kosan hemåt ställa
  upp till Faderns hus,
kosan hemåt ställa
  upp till Faderns hus.

5. Kraft mig Jesus give
  i var prövningsstund,
städse jag förblive
  fast i hans förbund,
städse jag förblive
  fast i hans förbund.

6. Allt han mig förlåter,
  som jag brutit har,
mig förklarar åter,
  att han är min Far,
mig förklarar åter,
  att han är min Far.

7. Därför är jag salig
  uti Jesu namn
och får fröjd otalig
  sist i himlens hamn,
och får fröjd otalig
  sist i himlens hamn.

Carl Wilhelm Böttiger, i: Hemlandssånger, 1891, nr 299.

            PDF - Midi