Christ My Song-Logo
Hymn score of: Alltid salig, om ej alltid glad (Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2260

Alltid salig, om ej alltid glad
(Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Alltid salig, om ej alltid glad.

1. Alltid salig, om ej alltid glad,
 vandrar jag till Sions nya stad.
  Uti Jesus har jag gott behag:
    han har gjort mig salig. PDF - Midi

2. Alltid salig på min Jesu ord,
 alltid får jag spisa vid hans bord.
  O, det är en lycka på vår jord
    att få vara salig!

3. Alltid salig, fastän sorg och strid
 nedslå modet och bedröva mig,
  att jag mången gång ej ser min stig,
    o, jag är dock salig!

4. Alltid salig, fastän fienden
 därpå vredgas, Gud är dock min vän.
  Blott jag känner vännen min igen,
    är jag likväl salig.

5. Alltid salig, vill jag icke mer
 synda bort den tid mig Herren ger.
  Gode Gud, om blott din vilja sker,
    är jag alltid salig.

6. Alltid salig, fast jag mången gång
 fäller modet här bland jordens tvång
  och ej sjunga kan min nya sång;
    jag är likväl salig.

7. Alltid salig, ty jag haver fått
 saligheten till min arvelott,
  allt av nåd från Gud, som ger allt gott:
    han har gjort mig salig.

Okänd, i: Hemlandssånger, 1891, nr 279.

            PDF - Midi