Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vid Jesu hjärta är min vilostad (Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2261

Vid Jesu hjärta är min vilostad
(Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Vid Jesu hjärta är min vilostad.

1. Vid Jesu hjärta är min vilostad,
min trygga hamn, där jag kan vara glad.
  Han friar mig från all min synd och skuld
  och sköter mig liksom en moder huld. PDF - Midi

2. Väl växlar det för mig här mången dag,
än är jag stark, än är jag rädd och svag,
  men han densamme är från år till år.
  Från honom jag ny kraft beständigt får.

3. Han är den säkra grund, som Fadern lagt,
på honom jag ock byggt, som ordet sagt.
  Nu är jag fri, jag ej fördömas kan,
  ty Jesus Krist har mig sig tagit an.

4. Nu är jag salig, huru det än går,
jag har min fristad i hans sidosår.
  I liv och död jag därvid håller fast,
  för mig, för mig hans hulda hjärta brast.

Okänd, i: Hemlandssånger, 1891, nr 280.

            PDF - Midi