Christ My Song-Logo
Hymn score of: En vän framför andra, min Frälsare huld (Carl Olof Rosenius/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2262

En vän framför andra, min Frälsare huld
(Carl Olof Rosenius/Johannes Thomas Rüegg)

En vän framför andra, min Frälsare huld.

1. En vän framför andra, min Frälsare huld,
som tog uppå sig att betala min skuld
  och städse mig helar, förlåter, fördrager,
  den vännen alltmera mitt hjärta intager. ; PDF - Midi

2. Mitt högsta, mitt enda behov är hans nåd,
hans dyrbara närhet, hans ledning och råd.
  Jag kan icke leva förutan att äga
  min vän och hans vänskap, som allt överväga.

3. Du, du är min klippa, mitt fäste, min grund,
o Jesus, min starkhet i prövningens stund.
  För köttets och världens och frestarens snara
  du, du skall med trohet och makt mig bevara.

4. Blott du och ditt ord är min sköld och mitt svärd,
min borg och mitt värn i den farliga värld.
  Ett ord av din mun och en blick av ditt öga,
  mot dessa all världen må gälla mig föga.

5. Ja, allt vad på jorden är härligt och stort
och alla de ting som Guds allmakt har gjort,
  som droppar i havet de må dock försvinna
  mot ett, o min Jesus, att allt i dig finna.

Carl Olof Rosenius, i: Hemlandssånger, 1891, nr 274.

            PDF - Midi